Конфиденциалност на информацията

Последна редакция: 17 февруари, 2012 г.

Разработчикът приема конфиденциалността на информацията за важно условие. Настоящата Политика на Конфиденциалност е приложима към използването на програма «Българска телевизия» на iPhone, IPod и IPad (Програмата), към използването на веб-сайта mobiletelevision.me (Сайтът) и към услугите, които предоставят Програмата или Сайтът (Услугите). Разработчикът (или «Ние») създаде тази политика на конфиденциалност («Политиката»), за да обясни кога и как ние събираме, използваме, предоставяме и защитаваме информацията за нашите потребители.
Използвайки Програмата или Сайта, Вие се съгласявате с тази Политика на конфиденциалност на информацията.
Ние запазваме правото по собствено усмотрение да променяме, модифицираме или по друг начин да коригираме настоящите правила по всяко време. Вие можете да намерите най-новата редакция на тази политика на сайта http:// mobiletelevision.me/bulgariantv/data-confidentiality/privacy-policy-ru/; датата на последната модификация е посочена в началото на документа. Такива изменения влизат в сила веднага след тяхното публикуване, затова Ви препоръчваме да проверите датата на този документ преди да използвате Програмата, за да разберете има ли обновявания. Вие трябва редовно да се запознавате с тази Политика, за да сте наясно с всички настъпили промени. Ако не сте съгласни с измененията в политиката, единственият изход е да прекратите незабавно да използвате Програмата и Сайта. По-нататъшното използване на Програмата или Сайта след направени изменения ще означава, че сте съгласни с променената Политика. Ако имате въпроси относно прилагането на тази Политика, молим да се свържете с нас, като използвате информацията за контакти в края на този документ.
Тази политика на конфиденциалност е свързана с използването на Програмата, Сайта и Услугите. Тя не важи за други приложения, уеб сайтове, продукти или услуги, които ние не контролираме и които не притежаваме, включително съдържанието или достъпността на телевизионните канали, съдържанието, точността и достъпността на разписанието с телевизионни програми. Всички търговски марки, търговски наименования, логота на трети лица, които фигурират в Програмата или на Сайта, принадлежат на техните собственици.

Нашата политика по отношение на децата
Нашите услуги не са предназначени за хора на възраст по-малко от 13 години. Ако Ви е станало известно, че Вашето дете ни е предоставило лична информация без разрешение от Ваша страна, молим да се свържете с нас на bulgariantv at mobiletelevision точка me. Ние съзнателно не събираме лична информация от деца на възраст по-малко от 13 години. Ако ни стане известно, че дете на възраст по-малко от 13 години ни е предоставило лична информация, ние ще вземем мерки за отстраняване на такава информация и анулиране на профила на детето. Използвайки Програмата, Сайта и Услугите, Вие декларирате, че сте на възраст над 13 години. Ако нямате навършени 13 години, молим да не използвате Програмата и незабавно да я изтриете от потребителските устройства. Препоръчваме непълнолетни деца на възраст от 13 до 18 години да искат разрешение от своите родители преди да ни изпратят каквато и да било информация за себе си.

1. КАКВА информация събираме?
По-долу е дадено описание на видовете информация, която ние събираме.

Лична информация. «Лична информация» – това е личната информация, която предоставяте или получавате при използване на Програмата или Сайта и чрез която можете да бъдете идентифицирани – име, имейл, уеб сайт, телефонен номер, факс, файлове, снимки или друга информация, която сте включили в кореспонденцията с нас или сте ни предоставили при използване на сайта, или по друг начин.

Сесия и данни за използването. «Сесия и данни за използването» се събират анонимно и включват без ограничение всички интернет връзки, свързани с използването на Програмата, и данните, които Програмите обменят със сървърите. «Сесия и данни за използването» не включват лична информация. Ние използваме тази информация за подобряване на функционалността на Програмата. Ние също така можем да обобщаваме информацията за сесията и данните за използването, както е описано по-долу.

Обобщена информация. «Обобщена информация» – това са данни, които ние събираме за групата или категорията услуги или потребители, които са със заличена индивидуална потребителска идентификация. С други думи, информация за това как използвате Програмата може да бъде събирана заедно с информацията за това как останалите използват Програмата, но личната Ви информация няма да бъде включена в заключителните данни. Обобщените данни ни помагат да разберем тенденциите в потребностите на нашите потребители, за да можем да развиваме възможностите на Програмата. Ние можем да предоставяме обобщена информация за нашите потребители на трети лица за различни цели, в това число за подобряване на нашите услуги, а също така за рекламни и маркетингови цели.

Безопасност. Ние се грижим за конфиденциалноста на Вашата лична информация. Ние ограничаваме достъпа на служители и изпълнители до личната Ви информация, които според нас трябва да оперират с тази информация за предоставяне на услуги за Вас или за изпълняване на тяхната работа. Ние използваме административни, физически и електронни начини за защита на информацията от несанкциониран достъп. Запомнете, че абсолютна безопасност няма. Освен това ние не можем да контролираме действията на други потребители, с които Вие обменяте информация. Ние не можем да гарантираме, че информацията, която Вие споделяте с други потребители чрез използване на Програмата и Сайта, няма да стане общодостъпна. Ние не носим отговорност за действията на лица, които заобикалят нашите мерки за безопасност. Вие можете да намалите този риск, спазвайки общоприетите мерки за безопасност, като например да не обменяте информация с непознати хора и да ограничите информацията, която сте решили да споделите чрез Програмата или Сайта.

2. Как използваме Вашата ИНФОРМАЦИЯ
За нашите вътрешни бизнес операции. Като цяло ние използваме данните за сесията и за използването за обслужване на нашите потребители , за да им дадем възможност да използват максимално предимствата на Програмата. Също така ние можем да съхраняваме личната Ви информация с оглед подобряване на функционалността на Програмата. Цялата събрана информация се съхранява в нашата база данни и може да се архивира на друго място. Достъпът на нашите служители и изпълнители до Вашата лична информация, освен за потребителската сесия и данните за използването, ще бъде ограничен.
Също така ние можем да обединяваме информацията за Вас с информация, която сме получили от нашите бизнес партньори или други компании. Например, личните Ви данни могат да се използват за провеждане на маркетингов анализ, необходим за създаване на индивидуален профил и предоставяне на персонализирани услуги, за предоставяне на услуги или извършване на транзакции, за предвиждане и решаване на евентуални проблеми с Програмата и Сайта, за техническо обслужване на клиентите, а също така за да Ви информираме за нашите нови продукти и услуги, с оглед по-добро удовлетворяване на Вашите потребности. След като потърсите помощ или прегледате рекламата, Вие давате Вашето съгласие на нас или на нашите маркетингови партньори за осъществяване на контакт с Вас, с оглед на всяка от гореспоменатите цели.
Ако използвате опцията «Препоръчай на приятел», за да разкажете на Вашите приятели за програмата, те ще получат по имейл покана да посетят Сайта и/или да заредят Програмата.
Ние можем да използваме информацията за Вас за наши вътрешни цели, като например за оценка на обхвата на аудиторията, оценка на интернет трафика, а също за проучване на демографския състав, интересите на клиентите и други тенденции сред нашите потребители.
Ние можем да привличаме външни организации за изпълняване на определени функции и предоставяне на услуги за нас, в това число, без ограничения, хостинг и техническо обслужване, отношения с клиентите, съхраняване и управление на бази данни, а също така директни маркетингови кампании. Ние ще предоставяме Вашата лична информация на тези организации, но само в степента, в която тя е необходима или полезна за изпълнението на тези функции и предоставяне на услуги, и само съобразно договорните задължения, които изискват от такава външна организация да спазва условието за конфиденциалност и безопасност на Вашите данни.
Информация за нашите потребители, включително лична информация, ще се разгласява в рамките на всяко сливане или поглъщане, създаване на отделна компания за поддръжка на Сайта или Програмата, продажба или залог на активите на разработчика, а също така в случай на неплатежоспособност или фалит, в който наличната лична информация се предава като един от бизнес активите на разработчика.

В маркетингови цели. Ние не разгласяваме Вашата лична информация (с изключение на агрегирана информация) на трети лица за целите на директния маркетинг, ако Вие предварително не сте дали изрично съгласие да се разгласява тази информация.
Ние не наемаме, не продаваме и не предоставяме лична информация за потребителите на други лица и несвързани компании, с изключение на случаите, когато това е необходимо за изпълняването на заявка за поддръжка, когато ние разполагаме с Вашето съгласие, или при следните обстоятелства: (I) ако е необходимо за целите на вътрешния анализ и изпълняването на бизнес функциите; (II) като част от бизнес потока; (III) когато това се изисква от закона или се разрешава с оглед защита на нашите права, собственост или безопасност.
Ако използвате Сайта или Програмата, Вие се съгласявате да се събира информация за Вашата потребителска сесия и данните за използването. Ние можем да използваме тази информация за целите на вътрешния и външния маркетингов анализ, както е описано в тази политика.
Ние можем да показваме целенасочена реклама въз основа на лична информация. Рекламодателите (включително рекламни компании) могат да считат, че хората, които гледат, взаимодействат или кликат върху рекламните послания, отговарят на целевите критерии, например жени на възраст от 18 до 23 години от определена географска област. Ние не предоставяме никаква лична информация на рекламодателите, когато Вие отваряте или гледате целевите рекламни послания. Въпреки това, отваряйки или гледайки такава реклама, Вие се съгласявате, че рекламодателят евентуално ще счита, че Вие отговаряте на целевите критерии на съответното рекламно послание.

За юридически органи. Ние можем да разгласяваме Вашата лична информация, ако сме убедени, че това е необходимо за спазване на юридическата практика (като например изпращане на съдебна покана, призовка или съдебно решение); за спазване на тази политика; за събиране на дължимите суми, за защита на нашите права, собственост или личната безопасност на нашите потребители, служители или на дружеството, или ако ние имаме основания да считаме, че наличието на извънредна ситуация, свързана с пряка заплаха от смърт или нанасяне на тежки телесни повреди на всяко лице изисква или оправдава незабавно разкриване на лични данни. Това може да включва обмен на информация с други компании, юристи, съдилища или други държавни организации.
Ние можем да разгласяваме информацията съобразно съдебните призовки, по съдебен ред и в други случаи (в това число по наказателни и граждански дела), ако ние сме убедени, че законът изисква предоставяне на отговор. Това може да включва удовлетворяване на молбата на правен орган извън Съединените Щати, ако ние имаме основания да считаме, че законът изисква предоставяне на отговор според местното законодателство в рамките на правната система, че се прилага към потребителите на това право и според общоприетите международни стандарти.

3. Външни сайтове
Обикновено Програмата или Страницата получава информация от външни организации (такива като Вашият профил „В Контакте“) чрез използваните от Вас приложения. Обаче следва да се помни, че ние можем да предоставяме линкове към външни уеб сайтове (такива като Facebook) за сервизно обслужване на нашите потребители. При натискане върху външен линк Вие можете да излезете от Програмата или да напуснете Сайта. Сайтът на външна организация може също така да съдържа реклама на други компании. Ние не носим отговорност за политиката на конфиденциалност на уеб сайтовете, които са собственост на външни организации. Вие носите пълна отговорност за запознаване и приемне на тяхната политика на конфиденциалност.

4. Достъп и управление на ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Вие можете да изисквате коригиране и отстраняване на Вашата лична информация по всяко време. Бъдете внимателни при публикуване на всякаква лична информация. Ние запазваме правото да Ви изпращаме определени съобщения, свързани с Програмата или Страницата (клиентско обслужване и други административни съобщения).

5. МЕЖДУНАРОДНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Използвайки Програмата или Страницата за предоставяне на данни, Вие приемате и се съгласявате, че ние можем да използваме данните, събрани по време на нашите отношения, за целите, определени в тази политика или в нашата кореспонденция с Вас, в това число за предоставяне на информация извън рамките на действие на местното право. Моля, обърнете внимание, че Вашата лична информация ще се съхранява и обработва на нашите компютри в Съединените Щати. Законодателството във връзка със съхраняването на лични данни в САЩ може да предвижда по-малко ограничения, отколкото законите във Вашата страна. Ако не сте съгласни с използването на Вашата лична информация по начина, описан в този документ, молим да не използвате Програмата и незабавно да я отстраните от Вашето устройство.

6. Вашите права на конфиденциалност — ЖИТЕЛИ на Калифорния
Ние не разгласяваме Вашата лична информация на трети страни за трети лица в целите на директния маркетинг без предварително потвърдено съгласие от Ваша страна с разгласяването на тази информация.
Гражданският кодекс на Калифорния (Раздел 1798,83) позволява на клиентите, живущи в Калифорния, да заявяват определена информация във връзка с разгласяване на лична информация на трети лица за осъществяване на директен маркетинг. Ако искате да получите допълнителна информация относно Вашите права на конфиденциалност съгласно законодателството на Калифорния, можете да се свържете с нас по долупосочения начин. Моля, изпратете заявката със следното заглавие : «Калифорния Разгласяване на информацията».

7. ВРЪЗКА С НАС / за нарушенията
Ако имате въпроси или коментари относно тази политика на конфиденциалност или относно мерките за защита на конфиденциалността, или искате да съобщите за констатирани нарушения на споразумението или злоупотреби с Програмата или Сайта, молим да се свържете с нас на bulgariantv at mobiletelevision точка me.
КРАЙ

2 Responses to Конфиденциалност на информацията

 1. Силвия Илиева says:

  Питането ми е , защо част от каналите рекламирани от вас преди изтеглянето на вашият app не са видими след изтеглянето и след абонамента .???

  • sergei19 says:

   Some channels were turned off because they were overloaded. We are working to add them back.
   Някои канали са изключени, защото те са претоварени.Ние се стремим да ги добавите обратно.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>